Herzlich Willkommen auf meiner Regionalseite

Sven Gendreiko
Projektsekretär der GUV/FAKULTA
Region West

Daten ändern.
Schnell und einfach.

Du bist umgezogen, hast eine neue Bankverbindung, oder sonstige Änderungen bei deinen Mitgliedsdaten?

Hier kannst du sie mir mitteilen. Los gehts.Der GUV/FAKULTA-Adventskalender

KLAR • EINFACH • WERBEFREI

Da haben wir für dich ganz schön was zusammengepackt

Schau rein.

Unsere Topleistungen in 5 Sprachen

Our top services at glance

› In case you have caused any damage at work and shall pay for it: We advise you and provide for support with an allowance for compensation of damages.

› You had an accident with your car on your way to or from work or another union-related event and now have suffered liability or own-damage? As may be the case, we assume a retained amount of up to 300 Euro per damage case.

› You might be prosecuted? If you don ́t have legal protection insurance for criminal proceedings from other institutions, you can count on us. This also applies to conflicts due to administrative offences.

› You have to enforce your own claims or repel claims from others? If you don ́t have legal protection insurance for civil proceedings from other institutions, you can count on us.

› You lost an office/work key and your employer demands e.g. that you pay for the replacement of the locking system? We will help you and, in justified cases, provide up to 150,000 Euro worth of allowance for damage compensation.

› Because of your work or service accident you must remain in a hospital? We will support you with up to 600 Euro. This also applies to accidents on the way to or from work.

› We help your spouse in case you are arrested as a result on an occupational activity.

› Because of a work or service accident you can no longer practice a profession or provide services? We help you with up to 12,000 Euro!

› We won ́t let you down and will help you in case you reached financial distress because of damages!

› In case of accidental death caused by an accident at work or during a service visit, we pay a non-recurring amount of 6,000 Euro to the surviving dependants and support them, if necessary, to safeguard their interests.

Legjobb ajánlataink röviden

› Ha munka közben kárt okozol, és azt meg kell térítened: Tanácsadással segítünk, és kártérítési támogatást nyújtunk.

› Munkába vagy szakszervezeti rendezvényremenet ill. onnan jövet közlekedési baleset történt a járműveddel, és kötelező felelősségbiztosítási vagy casco károd keletkezett? Átveszszük az esetleges önrészt , káreseményként legfeljebb 300 euró értékig.

› Büntetőeljárás fenyeget? Ha nincs más büntetőeljárási jogvédelmed, ránk számíthatsz. Ez szabálysértési vitákra is érvényes.

› Érvényesítened kell az igényeidet vagy el kell hárítanod más követelését? Ha nincs más polgári peres eljárási jogvédelmed, mi segítünk.

› Elvesztettél egy szolgálati kulcsot, és a munkáltatód azt követeli tőled, hogy a záró berendezés cseréjének költségeit megtérítsd? Segítünk, jogos esetben legfeljebb 150 000,- euró kártérítési támogatást adunk.

› Kórházi kezelésre szorulsz munkahelyi vagy szolgálati baleset következtében? Támogatásunk elérheti a 600 eurót. Természetesen ugyanez vonatkozik az ingázás közben bekövetkezett balesetekre is.

› Segítjük a házastársadat, ha szakmai tevékenységeddel összefüggésben börtönbe kerülsz.

› Egy munkahelyi vagy szolgálati baleset következtében többé nem tudod gyakorolni a szakmádat? 12 000,- euróval segítünk!

› Nem hagyunk a pácban akkor sem, ha valamilyen kár következtében gazdasági szükséghelyzetbe kerülsz!

› Munkahelyi vagy szolgálati baleset miatt bekövetkezett baleseti halál esetén a hátramaradottaknak egyszeri 6000,- euró segélyt adunk, és szükség esetén támogatjuk őket érdekeik érvényesítésében.

VerdiğimizÜstün Hizmetlere Genel Bakış

› İş sırasında bir zarara sebebiyet verir ve bu nedenle bu zararı karşılamak durumda kalırsan: Sana rehberlik ediyor ve zarar tazminatı yardımı ile seni destekliyoruz.

› Taşıt aracınla işyerine veya bir sendika etkinliğine gider veya gelirken bir kaza yaptın ve mali sorum-suluk sigortası veya kasko hasarına mı uğradın? Bu durumda imkan dahilinde hasar olayı başına sigorta katılım payı ödemesinin en fazla 300 Avro’ya kadarlık kısmını üstleniyoruz.

› Hakkında bir ceza davası açılması riski mi var? Eğer ceza davalarına yönelik olarak başkaca bir hukuksal koruman bulunmuyorsa bu konuda bize güvenebilirsin. Bu koruma kamu düzenini bozan fiiller söz konusu olduğunda da geçerlidir.

› Bir hakkı elde etmek veya tarafına yönelik hak iddialarını savuşturmak durumunda mı kaldın? Eğer medeni hukuk davalarına yönelik olarak başkaca bir hukuksal koruman bulunmuyorsa sana yardımcı oluyoruz.

› Bir servis anahtarı mı kaybettin? Ve işverenin senden, örneğin kilit sistemini değiştirme masrafını karşılamanı mı talep ediyor? Sana yardım ediyoruz ve olay bazında yapılacak değerlendirme çerçevesinde hasar tazminatının en fazla 150,000 Avro’ya kadarlık kısmını ödüyoruz.

› Bir iş veya görev kazası nedeniyle hastanede yatarak tedavi görmek zorunda mı kaldın? Sana bu durumda en fazla 600 Avro’ya kadar destek veriyoruz. Budestek elbette işe gidiş gelişlerde meydana gelen kazalar için de geçerlidir.

› Mesleki faaliyetin kapsamında tutuklanman durumunda, eşine yardım ediyoruz.

› Bir iş veyagörev kazası sonucunda mesleğini veya görevini icra edemeyecek durumda mısın? Sana 12,000 Avro yardım veriyoruz!

› Meydana gelen bir zarar sebebiyle ekonomik güçlük yaşaman durumunda seni yalnız bırakmıyor ve yardım ediyoruz!

› Bir iş veya görev kazası sonucunda ölüm meydana gelmesi durumunda geride kalanlara bir kereye mahsus olmak üzere 6,000 Avro ödüyor ve gerektiğinde, menfaatlerini korumaları hususunda destekliyoruz.

Краткий обзор наших основных услуг

› Если во время работы вы причинили ущерб и теперь должны за это платить: Мы проконсультируем вас и поможем в ком-пенсации ущерба.

› Вы попали в аварию на своем автомобиле по пути на или с работы или рабочего мероприятия и несете убытки по страхованию гражданской ответственности транспортных средств или по страхованию каско? В такой ситуации мы берем на себя возможное участие страхователя в возмещении убытков в размере до 300 евро в каждом случае ущерба.

› Вам грозит возбуждение уголовного дела? Если у вас нет правовой защиты в случае уголовного дела, предоставляемой другими, вы можете положиться на нас. Это касается и рассмотрения административных правонарушений.

› Вы нуждаетесь в формулировке претензии на страховой случай или в защите от требований? Если у вас нет правовой защиты в случае гражданского дела, предоставляемой другими, мы вам поможем.

› Вы потеряли служебный ключ и ваш работодатель требует, например, замены замка за ваш счет? Мы поможем вам и в обоснованном случае предоставим до 150 000 евро помощи по возмещению убытка.

› Вы должны из-за несчастного случая на производстве или из-за травмы, полученной при исполнении служебных обязанностей, лечь на стационарное лечение в больницу? Мы поможем вам на сумму до 600 евро. Это касается и травмы, полученной по пути на работу или с работы.

› Мы поможем вашему супругу или супруге, если в результате вашей профессиональной деятельности вас поместят под арест.

› Из-за несчастного случая на производстве или из-за травмы, полученной при исполнении служебных обязанностей, вы не можете больше работать по профессии или исполнять служебную деятельность? Мы поможем вам, выплатив 12 000 евро!

› Мы не оставим вас в беде и поможем, если вы вследствие убытков попадете в затруднительное материальное положение!

› В случае смерти от несчастного случая на производстве или при исполнении служебных обязанностей мы производим единовременную выплату членам семьи умершего в размере 6000 евро и, если требуется, предоставляем помощь по защите их интересов.

Serviciile noastre de top într-o prezenta- re generală

› În caz că ai provocat o daună în timpul muncii şi acum trebuie să plăteşti pentru asta: Te consiliem şi te sprijinim cu un ajutor pentru despăgubire.

› Ai avut un accident cu autovehiculul tău pe drumul de la sau către locul de muncă sau o întrunire de sindicat şi ai suferit o daună de asigurare civilă obligatorie sau casco? Atunci noi preluăm o eventuală reţinere de până la 300 Euro pentru fiecare caz de daună.

› Te ameninţă o procedură penală? În cazul în care nu ai protecţie judiciară pentru procedura penală prin altcineva, atunci te poţi baza pe noi. Acest lucru este valabil şi în cazul unui litigiu referitor la o contravenţie.

› Trebuie să-ţi impui propriile pretenţii sau să te aperi de revendicări? În cazul în care nu ai protecţie judiciară pentru procedura civilă prin altcineva, atunci te ajutăm în continuare.

› Ai pierdut o cheie de serviciu şi angajatorul tăupretinde, de exemplu, ca tu să plăteşti schimba-rea dispozitivului de închidere? Noi te ajutăm şi acordăm în caz individual îndreptăţit un ajutor de despăgubire pentru daune de până la 150.000 de euro.

› Trebuie să fii internat din cauza unui accident de muncă sau de serviciu într-un spital în regim de internare continuă? Te ajutăm cu până la 600 de euro. Acest lucru este valabil evident şi pentru accidente pe drumul către locul de muncă şi de acolo către casă.

› Noi ajutăm partenerului de căsătorie în cazul că tu, datorită activităţii profesionale ajungi în arest.

› Nu mai poţi practica meseria ta sau serviciul tău datorită unui accident de muncă sau de serviciu? Noi te ajutăm cu 12.000 de euro!

› Nu te abandonăm şi te ajutăm în cazul în care ai ajuns într-o situaţie financiară precară din cauza unei daune!

› În caz de moarte prin accident ca urmare a unui accident de muncă sau de serviciu plătim la urmaşi o singură dată 6.000 de euro şi îi sprijinim, dacă este necesar, la protejarea intereselor lor.

Sonderinfos

Unsere Sonderinfos sind speziell auf verschiedenen Berufsgruppen zugeschnitten. Kurz und knapp zeigen wir, welche Vorteile die Beschäftigten von den Leistungen der GUV/FAKULTA dort haben. Also: gleich ansehen!

Du möchtest welche bestellen? Kein Problem. Schreibe mir einfach eine E-Mail.

Sonderinfo für Busfahrer/innen

Herunterladen

Sonderinfo für Fahrdienstleiter/innen

Herunterladen

Sonderinfo für das Zugpersonal

Herunterladen

Sonderinfo für Rangierer/innen
und Lokrangierführer/innen

Herunterladen

Sonderinfo DB Netz und
DB Engineering & Consulting

Herunterladen

 


Formulare für den Schadenfall

Leistungen und Mitgliedschaft werden in einer Unterstützungsordnung geregelt.

Immer zuerst ansehen: unser Servicewegweiser.

Dieser Wegweiser kann dir viel Arbeit ersparen. Wohin musst du dich in welchem Falle werden? Welche Unterlagen benötigst du? Hier stehen die Antworten.

Herunterladen

Unser Unterstützungsantrag

Über dieses Formular kannst du Leistungen der GUV/FAKULTA beantragen. Bitte nimm im Schadenfalle auf jeden Fall Kontakt mit deiner EVG auf.

Herunterladen

Die Arbeitgeberbescheinigung

Um dich unterstützen zu können, benötigen wir die Bestätigung deines Arbeitgebers, dass der Schaden während der Arbeit entstanden ist.

Herunterladen

 


Hier kannst du mit mir Kontakt aufnehmen

E-Mail: sven.gendreiko@guv-fakulta.de

Telefon: 0151 19560553

 

Gern kannst du auch dieses Kontaktformular verwenden

* Das möchte ich gern unbedingt wissen.

Bitte sage mir, worum es geht.*
Was ist die Summe aus 2 und 7?

Nach dem Absenden, senden wir eine Bestätigungsmail.

© 1999 - 2022 GUV/FAKULTA